مجموعه ورزشی جماران
خیابان باهنر (نیاوران) ، سه راه یاسر، انتهای خیابان یاسر ، مجموعه تفریحی ورزشی جماران
استخر سرپوشیده و سرسره آبی جماران