بازیابی رمز عبور
  • ارسال اطلاعات ورود فقط به آدرس ایمیل و شماره همراه ثبت شده ارسال میگردد.
  • در صورت عدم تکمیل اطلاعات لازم برای بازیابی رمز عبور، با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پس از تکمیل فرم، پیامک یا ایمیلی برای شماره ارسال میگردد که حاوی کد بازیابی رمز عبور میباشد، پس از آن وارد همین صفحه شوید و اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید.