تاریخچه شنا


مقدمه:
مجموعه ورزشي آرمين با توجه به اينكه يك مجموعه بزرگي از استخر هاي تهران ميباشد و در زمينه شنا فعاليت چشم گيري داشته است .
باتوجه به سلیقه و علاقه زياد شما عزيزان نسبت به مجموعه هاي آبي خودتصميم گرفتيم اموزش شنا و تاريخچه شنا را از ابتدا تا زمان حاضر براتون بازگو كنيم
بامطالب اموزش شناي ما همراه باشيد.
نقش حجاري شده يك شناگر بر روي سنگ مربوط به ٢٥٠٠سال قبل از ميلاد نشان داده است كه در تالارهاي نمرود در موزه بريتانيا موجود است.
🏊🏊‍♀️تاريخچه شنا كردن🏊🏊‍♀️
تاريخچه شنا را بايد در دو دوره قديم و جديد مورد مطالعه قرار داده دوران قديم از دوران باستان تا قبل از قرن شانزدهم كه آن زمان انسانها شنا كردن را از حيوانات آموخته نقوش حجاري شده شناگري بر روي سنگ نشان از قدمت ٢٥٠٠ساله قبل از ميلاد حضرت مسيح (ع)دارد كه آثار باقيمانده از دوران باستان نشان دهنده اين است كه انواع گوناگوني از شنا كردن وجود داشته شناي پهلى شناي قورباغه _شناي سگي از آن جمله ميباشد .
ادامه خبر