آشنایی با حرکت های ایروبیک

لوايمپكت (تماس پايين)

به تمرينهائي گفته مي‌شود كه همواره در اجراي آن يك پا روي زمين باقي مي‌ماند مانند پياده‌روي. اين نوع تمرينها براي افراد مبتندي توصيه مي‌شود. به دليل ساده‌بودن تركيبهاي حركتي به آساني توسط هر فردي در هر سني قابل اجرا است . حتي كساني كه دچار مشكلات ستون مهره‌اي و دردهاي ناشي از عدم تحرك هستند و سالمندان با اجازه پزشك مي‌توانند اين نوع تمرينها را انجام دهند.
ادامه خبر